Activatie & animatie

Het paramedisch team in ons woonzorgcentrum zorgt voor het behoud van de autonomie van onze bewoners en dit zowel op fysisch, psychisch als sociaal vlak. Zij streven naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren van de bewoner en proberen zich zoveel mogelijk af te stemmen op de interesses van de bewoner zelf. Ons paramedisch team bestaat uit kinesitherapeuten, ergotherapeuten en een orthopedagoge en animator

De kinesitherapeuten houden zich bezig met

De zelfredzaamheid van de bewoners te bevorderen op vlak van mobiliteit. Indien die zelfredzaamheid totaal weggevallen is gaan ze ook bijdragen tot comfortzorg. Belangrijk is om hier nog eens te herhalen dat zij dit enkel bij de RVT-bewoners doen. Voor hen is de kiné in de dagprijs begrepen zoals reeds vermeld. De meest gangbare therapieën zijn gangrevalidatie, positionering en valpreventie. Dit laatste gebeurt samen met de ergotherapeuten. Ook bij multidisciplinair overleg leveren zij hun bijdrage. Daarnaast geven zij nog specifieke behandelingen op doktersvoorschrift, bijvoorbeeld bij luchtweginfecties of na een operatie.

De ergotherapeuten

De ergotherapeuten proberen de zelfredzaamheid van de bewoners te optimaliseren op fysiek, mentaal en sociaal gebied. Ze streven voor onze bewoners naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren en proberen hen dit zo lang mogelijk te laten doen. Doen er zich hierbij problemen voor, dan gaan ze hen begeleiden, helpen en hulpmiddelen aanreiken om die zelfstandigheid zo optimaal mogelijk te houden. Dit gebeurt op alle gebieden van het dagelijks leven, nl. zelfzorg, mobiliteit, het nuttigen van de maaltijden en ook de sociale interactie. Dit laatste stimuleren ze door allerlei zinvolle en aangename activiteiten aan te bieden aan onze bewoners en dit altijd vanuit een ergotherapeutisch standpunt, waar het handelen belangrijker is dan het eindproduct zelf.

Logopediste

WZC De Zwaluw werkt samen met een zelfstandige logopediste. Haar doel is de optimalisatie van de communicatie, door middel van spraak- en taaloefeningen en de optimalisatie van de voedingsinname bij onze bewoners, bijvoorbeeld via het behandelen van slikproblemen. Zij geeft therapie en/of advies.

De animatoren

Onze animatoren, werken een gevarieerd en zinvol vrijetijdsprogramma uit. Dagelijks worden er activiteiten georganiseerd en voorgesteld aan onze bewoners. We staan ook open voor nieuwe ideeën en suggesties van onze bewoners en familie. Iedereen is van harte welkom tijdens deze momenten.