Wonen & zorg

Het zich goed voelen in zijn totaliteit vinden wij zeer belangrijk, naast een goede zorg dient er dus ook een goede en aangename woonomgeving te zijn. Dit kunnen we niet alleen bereiken door een comfortabele en huiselijke inrichting te creëren maar dit wordt vooral gecreëerd door genoeg activiteiten, een goed onderhoudsteam, lekkere en verzorgde maaltijden, … Het team wonen bestaat uit allerhande disciplines van keuken tot kine.

Team

Het zorgteam bestaat uit voldoende gekwalificeerd verpleegkundig en zorgkundig personeel, en dit zowel overdag als ‘s nachts. Zij helpen de bewoners bij de dagelijkse verzorgingen. Het team werkt o.l.v. een hoofdverpleegkundige. Zij organiseert en coördineert de zorgverlening en bewaakt de kwaliteit ervan. Ons team wordt begeleid door onze 2 hoofdverpleegkundigen.

Afdelingen

De Zwaluw heeft zijn afdelingen in 2014 herdoopt. Elke afdeling heeft een bloemennaam. De afdelingen zijn of worden ingericht ifv de kleur van de bloem. Op die manier kunnen bewoners en bezoekers duidelijk de afdeling terug vinden. De bewoners verblijven op een afdeling die het meest is afgestemd op hun zorgvraag. Bijvoorbeeld onze afdeling klaproos is een beveiligde afdeling waar personen met dementie, kunnen verblijven.

Namen afdelingen: Zonnebloem, Pioen, Klaproos, Orchidee, Vergeet-mij-nietje, Viool en Waterlelie