Wonen

Het zich goed voelen in zijn totaliteit vinden wij zeer belangrijk, naast een goede zorg dient er dus ook een goede en aangename woonomgeving te zijn. Dit kunnen we niet alleen bereiken door een comfortabele en huiselijke inrichting te creëren maar dit wordt vooral gecreëerd door genoeg activiteiten, een goed onderhoudsteam, lekkere en verzorgde maaltijden, … Het team wonen bestaat uit allerhande disciplines van keuken tot kine en wordt geleid door de woon coördinator Tom Van Lierde. Hij organiseert en coördineert de woonomgeving en bewaakt de kwaliteit ervan. Tom kan u terugvinden in ons secretariaat, meteen aan de inkom via de cafetaria.