Enquête

“Naast het opvolgen van indicatoren en de meeting kwaliteit van leven via de overheid. Gaan wij ook nog na hoe de familie het volledige verblijf, kort of lang, van zijn geliefde meegemaakt heeft. Na het overlijden sturen we een enquête naar iedere familie. Op deze manier kunnen wij aan onze zorg, onze thuis dagelijks blijven verder werken om iedereen trachten een goed verblijf tijdens en een goede herinnering na te geven.”